Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie dzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej usytuowanej na terenie działki nr ew. 131 obr. 5-60-02 w Zielonce, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, do urządzeń kanal

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

zawiadamiam,
że na wniosek Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej usytuowanej na terenie działki nr ew. 131 obr. 5-60-02 w Zielonce, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 07.11.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 14.11.2013 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 14.11.2013 r., godz. 15.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2013 r., godz. 15.04Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1193 razy.