Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zaproszenie do złożenia oferty na: Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie w latach 2014 – 2015

Termin składania ofert: 6 grudnia 2013 r. godz. 16.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do złożenia oferty na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie w latach 2014 – 2015.

1. Szczegółowy opis przedmiotu i sposobu realizacji usługi przewozu zwłok zawierają załącznik nr 1 i załącznik nr 3. Realizację zadania należy rozpocząć w terminie od dnia
1 stycznia 2014 r. Termin realizacji zadania upływa z dniem 31 grudnia 2015 r.

2. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie 05-200, ul. Prądzyńskiego 3 (parter / wejście A) do dnia 6 grudnia 2013 r. do godz. 16.00.
W przypadku ofert nadsyłanych pocztą liczy się data wpływu do Kancelarii Starostwa.

Zapytania w sprawie oferty należy kierować do Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Doroty Romańczuk tel. 22 787-43-03 w. 104, e-mail: wso@powiat-wolominski.pl.

3. Do oferty należy dołączyć:
1) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1),
2) oświadczenie wynikające z postanowień art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2),
3) parafowany wzór umowy - istotne postanowienia umowy (załącznik nr 3) oraz
4) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, zgodny z aktualnym stanem faktycznym
i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany,
5) zezwolenie z Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na prowadzenie przewozu zwłok.

4. Podstawą wyboru oferty jest cena netto za 1 przewóz.
W przypadku różnicy w cenach przewozu zwłok z poszczególnych miejscowości, ocenie podlegała będzie średnia cena z dwóch lat za 1 przewóz (stanowiąca sumę kwot za przewozy ze wszystkich miejscowości w latach 2014 – 2015 dzieloną przez liczbę miejscowości dzieloną przez lata).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.11.2013 r., godz. 11.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.11.2013 r., godz. 11.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.11.2013 r., godz. 11.31NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4446 razy.