Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OGŁOSZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO


Starosta Wołomiński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z następujących nieruchomości położonych w gminie Wołomin:


Lp. Obręb ewidencyjny Numer ewidencyjny działki

1. 0002-2 : 1
2. 0003-3 : 87
3. 0003-3 : 88
4. 0003-3 : 92
5. 0003-3 : 93
6. 0003-3 : 94
7. 0039-39 : 181
8. 0039-39 : 70
9. 0039-39 : 50
10. 0040-40 : 1

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) na wniosek Gminy Wołomin reprezentowanej przez Burmistrza Wołomina, przeprowadzone zostanie postępowanie, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości, w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego. Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w/w nieruchomości mają nieuregulowany stan prawny.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. 12, 13, lub telefonicznie, pod nr tel. (22) 787 30 10 wew. 103, 108 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust.1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.11.2013 r., godz. 09.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.11.2013 r., godz. 09.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.11.2013 r., godz. 09.25NieznanyEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 09.24NieznanyEdycja strony
07.11.2013 r., godz. 09.22NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1445 razy.