Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: systemu rozsączającego wody opadowe i roztopowe, na terenie działki nr ew. 1412/2 obr. Tłuszcz, 2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Pani Celestyny Lecher, działającej w imieniu JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: systemu rozsączającego wody opadowe i roztopowe, na terenie działki nr ew. 1412/2 obr. Tłuszcz,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi ww. projektowanym systemem rozsączającym do ziemi z tereny działek nr ew. 1412/1 i 1412/2 obr. Tłuszcz.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestraosta Konrad Rytel, data: 05.11.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 06.11.2013 r., godz. 08.44
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 06.11.2013 r., godz. 08.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2013 r., godz. 08.44Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1287 razy.