Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: 3 wylotów kanalizacyjnych w skarpie rowu przydrożnego, na terenie działki nr ew. 445 obr. Nowy Jadów, Gmina Jadów, 2. szczególne korzystanie z wód, tj.:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Pana Wiesława Mazurkiewicza, działającego w imieniu Wójta Gminy Jadów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: 3 wylotów kanalizacyjnych w skarpie rowu przydrożnego, na terenie działki nr ew. 445 obr. Nowy Jadów, Gmina Jadów,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi ww. projektowanymi wylotami kanalizacyjnymi, z odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Nowy Jadów .


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosra Konrad Rytel, data: 31.10.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 06.11.2013 r., godz. 08.42
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 06.11.2013 r., godz. 08.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.11.2013 r., godz. 08.42Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1358 razy.