Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na: Udrożnienie elementów odwodnienia deszczowego znajdującego się pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego

Termin składania ofert: do dnia 07.11.2013 r. do godz. 12.00
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie ofert na:
Udrożnienie elementów odwodnienia deszczowego znajdującego się pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego.
Zakres prac:
1. Wyczyszczenie osadu zalęgającego u urządzeniach wodnych Az do pełnego ich udrożnienia.
2. Wywiezienie i utylizacja osadu.
3. Prace należy wykonać do 10.XII.2013r.
Tabela z lokalizacja elementów kanalizacji deszczowej (załączeniu)
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 07.11.2013 r. do godz. 12.00

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
Udrożnienie elementów odwodnienia deszczowego znajdującego się pasach dróg powiatowych na terenie Powiatu Wołomińskiego
nie otwierać przed 07.11.2013 r. godz. 14.00”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 07.11.2013r. o godz. 14.00
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.

Do oferty należy załączyć:
1. Formularz oferty,
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 30.10.2013 r., godz. 14.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 30.10.2013 r., godz. 14.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.10.2013 r., godz. 14.05NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4308 razy.