Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OGŁOSZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Starosta Wołomiński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia, w trybie art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z następujących nieruchomości położonych w gminie Klembów:


Lp. Obręb ewidencyjny Numer ewidencyjny działki

1. Klembów 1104
2. Klembów 1026/2

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, art. 124 ust. 1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) na wniosek Pełnomocnika Przedsiębiorstwa Eksportacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. w Połocku, przeprowadzone zostanie postępowanie, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości, w celu realizacji inwestycji polegającej na budowie III nitki Rurociągu „Przyjaźń”.

Zgodnie z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w/w nieruchomości mają nieuregulowany stan prawny.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Powstańców 8/10, wejście B, pok. 12, 13, lub telefonicznie, pod nr tel. (22) 787 30 10 wew. 103, 108 nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych wyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w trybie art. 124 ust.1 i 124 ust. 1a w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.10.2013 r., godz. 14.54
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.10.2013 r., godz. 14.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.10.2013 r., godz. 14.54NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1434 razy.