Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 22/06 z dnia 11.01.2006 r., znak: WOŚ-6223-25/2302/05/06, wydanej na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą ujęcia położonego na terenie zakładu Poszukiw

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 21. 10. 2013 r. spółki Exalo Drilling S.A., Centrum Wołomin, ul. Łukasiewicza 11, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 22/06 z dnia 11.01.2006 r., znak: WOŚ-6223-25/2302/05/06, wydanej na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą ujęcia położonego na terenie zakładu Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o., Oddział NAFTGAZ w Wołominie, ul. Łukasiewicza 11, 05-200 Wołomin – działka nr ew. 19/1, składającego się z dwóch studni tj.: nr 1 (awaryjnej) o głębokości 43,0 m i nr 2 (podstawowej) o głębokości 46,0 m, na potrzeby socjalno – bytowe oraz technologiczne, zmienionej decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 124/13 z dnia 28.03.2013 r.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 28.10.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 29.10.2013 r., godz. 14.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.10.2013 r., godz. 14.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.10.2013 r., godz. 14.37NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1211 razy.