Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ogłoszenie Starosty Wołomińskiego z dnia 24 października 2013 r.

Ogłoszenie
Starosty Wołomińskiego
z dnia 24 października 2013 r.


Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuję, że został złożony wniosek o wywłaszczenie na rzecz Gminy Klembów nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 99/4, obręb 0003, położonej w Klembowie o pow. 0,01 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

Starosta Wołomiński


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 24.10.2013 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.10.2013 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2013 r., godz. 14.47NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1427 razy.