Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm, wyposażonego w klapę zwrotną, w skarpie rowu usytuowanego na terenie działki nr ew. 1/1 obr. 01-08 w Ząb

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Burmistrza Tłuszcza, z dnia 23 września 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm, wyposażonego w klapę zwrotną, w skarpie rowu usytuowanego na terenie działki nr ew. 1/1 obr. 01-08 w Ząbkach,
2.szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z ul. Piotra Skargi i z ul. Wolności w Ząbkach poprzez projektowany ww. wylot kanalizacyjny.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 11.10.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 17.10.2013 r., godz. 15.49
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 17.10.2013 r., godz. 15.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.10.2013 r., godz. 15.49Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1179 razy.