Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rozstrzygnięcie

OGŁOSZENIE
Zarządu Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 października 2013 r.W związku ze złożoną, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.), ofertą Fundacji „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” z Dobczyna na realizację zadania publicznego w formie pozakonkursowej

Zarząd Powiatu Wołomińskiego, informuje:

Podmiot składający ofertę:
Fundacja „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” z siedzibą w Dobczynie przy ul. Wiosennej 15

Zakres realizowanego zadania: Edukacyjna opieka wychowawcza

Nazwa realizowanego zadania: Bezpieczna Przystań – Zima Razem Trzyma
Warsztaty teatralno-muzyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Termin realizacji zadania: od 28.10.2013 r. do 20.12.2013 r.

Miejsce realizacji zadania: Świetlica prowadzona przez Fundację w Wołominie przy ul. Warszawskiej 9

Kwota realizowanego zadania: 16.690,00 zł

Wnioskowana kwota środków publicznych: 10.000,00 zł

Tryb postępowania:
Oferta została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat-wolominski.pl w zakładce „Tryb pozakonkursowy składania wniosków przez organizacje pozarządowe”, na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wołominie w okresie od 10.10.2013 r. do 17.10.2013 r. (wymagany 7-dniowy termin wywieszenia oferty).
Żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących oferty.

Rozstrzygnięcie:
Biorąc pod uwagę spełnienie przez oferenta wymogów wynikających z art. 19a ust. 1, ust. 6
i ust. 7 powołanej ustawy, Zarząd Powiatu Wołomińskiego w dniu 17 października
2013 r. podjął decyzję o wsparciu finansowym zadania realizowanego przez Fundację „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ” z Dobczyna kwotą 10.000,00 zł.


Wytworzył:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 17.10.2013 r., godz. 14.28
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.10.2013 r., godz. 14.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.10.2013 r., godz. 14.28NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 829 razy.