Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika wodnego (stawu) na części działki o nr ew. 180/2 w miejscowości Majdan, gmina Wołomin.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 27. 09. 2013 r. Państwa Elżbiety i Henryka Świerżewskich, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. zbiornika wodnego (stawu) na części działki o nr ew. 180/2 w miejscowości Majdan, gmina Wołomin.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 03.10.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.10.2013 r., godz. 10.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.10.2013 r., godz. 10.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.10.2013 r., godz. 10.27NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1347 razy.