Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie, do ziemi, wód opadowych i roztopowych z ul. Ostródzkiej na odcinku od Kanału Markowskiego (ul. Mańkowska) do posesji nr 252 w kierunku ulicy Zdz

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Burmistrza Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, działającego w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, przekazany do rozpatrzenia Staroście Wołomińskiemu postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 1882/P/NN/13, z dnia 19 września 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: wprowadzanie, do ziemi, wód opadowych i roztopowych z ul. Ostródzkiej na odcinku od Kanału Markowskiego (ul. Mańkowska) do posesji nr 252 w kierunku ulicy Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka, oraz wykonanie urządzeń wodnych, tj.: drenażu rozsączającego i studni chłonnych o średnicy 1200 mm.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 27.09.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 03.10.2013 r., godz. 12.42
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 03.10.2013 r., godz. 12.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2013 r., godz. 12.42Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1343 razy.