Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego kabla oświetleniowego kolidującego z przepustem P-23 na Kanale Henrykowskim w km 2+550, pod ul. Przyrzecze w Dzielnicy Białołęka.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Burmistrza Dzielnicy Białołęka, m. st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa, działającego w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, przekazany do rozpatrzenia Staroście Wołomińskiemu postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 1888/P/NN/13, z dnia 19 września 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego kabla oświetleniowego kolidującego z przepustem P-23 na Kanale Henrykowskim w km 2+550, pod ul. Przyrzecze w Dzielnicy Białołęka.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 27.09.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 03.10.2013 r., godz. 12.41
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 03.10.2013 r., godz. 12.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2013 r., godz. 12.41Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1254 razy.