Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu R-6 (istniejącym wylotem), a następnie do rzeki Czarnej w km 20+375, z terenu zlewni „A” w Wołom

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu R-6 (istniejącym wylotem), a następnie do rzeki Czarnej w km 20+375, z terenu zlewni „A” w Wołominie stanowiącej ulice: 1 maja, Lipińską, Polną, Moniuszki, Kościelną, Sikorskiego, 6 września, Wileńską Teren Huty B, Reja, Niepodległości, Wąską, Duczkowską, Jadowską Miłą, Hutniczą, Daszyńskiego, Mickiewicza, Wschodnią, Traugutta, Sienkiewicza, Broniewskiego Mariańską, Matejki, Kiejstuta, Kolonię Gródek, Rolną, w ilości 1500 l/s.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 27.09.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 03.10.2013 r., godz. 12.36
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 03.10.2013 r., godz. 12.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2013 r., godz. 12.36Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1294 razy.