Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęć składających się: 1.ze studni I, IIa, II, V, VI, zlokalizowanych w Leśniakowiźnie, gm. Wołomin i w W

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

zawiadamiam,
że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęć składających się:
1.ze studni I, IIa, II, V, VI, zlokalizowanych w Leśniakowiźnie, gm. Wołomin i w Wołominie, przy ul. Granicznej, w łącznej ilości: maksymalnie na godzinę – 530 m3/h, średnio na dobę – 6878,00 m3/dobę, maksymalnie na rok – 2 517 348 m3/rok,
2.ze studni nr Ia i II, zlokalizowanych przy ul. Lipińskiej w Wołominie, w łącznej ilości: maksymalnie na godzinę – 100 m3/h, średnio na dobę – 1080 m3/dobę, maksymalnie na rok – 394 926 m3/rok.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 27.09.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 03.10.2013 r., godz. 12.34
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 03.10.2013 r., godz. 12.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2013 r., godz. 12.34Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1286 razy.