Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu drogowego odparowującego (retencyjnego) bezodpływowego (na odcinku pikietażu: od 0+075,60 do 0+191,70 i od 0+231,40 do 2+329,60;) i likwidację rowu drogowego odparowującego (ret

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 20. 09. 2013 r. Burmistrza Gminy Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. przebudowę rowu drogowego odparowującego (retencyjnego) bezodpływowego na odcinku pikietażu:
a. od 0+075,60 do 0+191,70;
b. od 0+231,40 do 2+329,60;
2. likwidację rowu drogowego odparowującego (retencyjnego) bezodpływowego na odcinku pikietażu od 0+191,70 do 0+231,40.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 11), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 23.09.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 24.09.2013 r., godz. 11.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.09.2013 r., godz. 11.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.09.2013 r., godz. 11.43NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1297 razy.