Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych, z myjni samochodowej, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

zawiadamiam,
że na wniosek Pani Aleksandry Michalczewskiej-Kucharskiej działającej w imieniu Pana Adama Michalczewskiego właściciela firmy INTERNATIONALE TRANSPORT SPEDITION Adam Michalczewski, ul. Ks. Andrzeja Łukasika 5, 26-600 Radom, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych, z myjni samochodowej, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów (zlewnia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach).


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 19.09.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 20.09.2013 r., godz. 08.41
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 20.09.2013 r., godz. 08.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2013 r., godz. 08.41Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1283 razy.