Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm, , w skarpie rowu usytuowanego na terenie działki nr ew. 1399 obr. Nadma, gm. Radzymin, 2.szczególne kor

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek zakładu Bona-Agra Sp. z o.o., Nadma, ul. Szkolna 11, 05-261 Marki, z dnia 11 września 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm, , w skarpie rowu usytuowanego na terenie działki nr ew. 1399 obr. Nadma, gm. Radzymin,
2.szczególne korzystanie z wód , tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez ww. projektowany wylot z terenu zakładu Bona-Agra Sp. z o.o., w ilości 42,48 l/s.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 19.09.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 20.09.2013 r., godz. 08.37
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 20.09.2013 r., godz. 08.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.09.2013 r., godz. 08.37Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1181 razy.