Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: sieci drenarskiej, w pasie dróg gminnych ul. Zawilcowej, ul. Piotra Skargi, i ul. Michała Wołodyjowskiego, na terenie działek 352, 319/10, 412/4, 320/21, 321

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Burmistrza Tłuszcza, z dnia 02 września 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: sieci drenarskiej, w pasie dróg gminnych ul. Zawilcowej, ul. Piotra Skargi, i ul. Michała Wołodyjowskiego, na terenie działek 352, 319/10, 412/4, 320/21, 321/26 i 321/17 obr. Dzięcioły gm. Tłuszcz, zakończonego wylotem drenarskim w skarpie rowu D14/6, zaprojektowanym, na terenie działki nr ew. 319/10 obr. Dzięcioły, gm. Tłuszcz.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 06.10.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 17.09.2013 r., godz. 13.19
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 17.09.2013 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.09.2013 r., godz. 13.19Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1164 razy.