Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Biuro Rzeczy Znalezionych

Tryb postępowania.
POWIATOWE BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Starostwa Powiatowego w Wołominie


Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pokój nr 011)
wejście B od strony ul. Prądzyńskiego (przyziemie),
tel. (22) 787-43-01 lub 03 wew. 108
fax (22) 787-34-19

Naczelnik Wydziału: Dorota Romańczuk

Godziny przyjęć interesantów w sprawach rzeczy znalezionych:
- poniedziałek: 10.00 - 18.00
- wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.);
- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).

Do Powiatowego Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Wołominie przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Wołomińskiego lub znalezione przez osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Wołomińskiego w tym również: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy mające wartość historyczną, naukową lub artystyczną.

Rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, powinny być oddane zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego. Rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, powinny być niezwłocznie oddane najbliższej jednostce organizacyjnej Policji.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych powinny:
1. określić rzecz wraz z dokładnym opisem (wygląd, znaki szczególne, ilość itp.);
2. określić okoliczności zgubienia rzeczy (data oraz miejsce zgubienia);
3. przedstawić dowody mogące potwierdzić prawo do zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.).

W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. W przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem staje się Powiat Wołomiński lub Skarb Państwa.


Wytworzył:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.06.2004 r., godz. 11.12
Ostatnia aktualizacja:Dariusz Dąbrowski, data: 01.03.2017 r., godz. 14.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.03.2017 r., godz. 14.16Dariusz DąbrowskiEdycja strony
24.02.2017 r., godz. 15.54Dorota RomańczukEdycja strony
14.10.2016 r., godz. 12.24Dorota RomańczukEdycja strony
29.04.2016 r., godz. 08.26Beata NiegowskaEdycja strony
29.04.2016 r., godz. 08.26Beata NiegowskaEdycja strony
29.04.2016 r., godz. 08.25Beata NiegowskaEdycja strony
23.06.2015 r., godz. 10.23Mikołaj SzczepanowskiEdycja strony
23.06.2015 r., godz. 10.23Mikołaj SzczepanowskiEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 10.22NieznanyEdycja strony
27.01.2012 r., godz. 09.20Katarzyna RutkowskaEdycja strony
04.11.2008 r., godz. 13.00Katarzyna PazioUaktualniono informacje.
27.11.2006 r., godz. 15.50Katarzyna PazioUaktualniono informacje.
19.04.2006 r., godz. 10.30Katarzyna PazioUaktualniono informacje.
02.06.2004 r., godz. 11.12Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5210 razy.