Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Oferta Rzymskokatolickiej Parafii Św. Józefa Robotnika w Wołominie

Realizacja zadania publicznego: "Edukacyjna opieka wychowawcza". Termin zgłaszania uwag: 20.09.2013r.
KOMUNIKAT
w sprawie zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z pominięciem otwartego konkursu ofert


Informujemy, że Rzymskokatolicka Parafia Św. Józefa Robotnika w Wołominie złożyła, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), ofertę na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

zakres: Edukacyjna opieka wychowawcza

nazwa zadania: Jubileuszowy „ Orioński” Turniej Piłki Nożnej jako sposób oddziaływania wychowawczego wśród dzieci i młodzieży.

koszt realizacji zadania: 6.875,00 zł

wnioskowana kwota dotacji: 4.200,00 zł

termin realizacji zadania: od 01.10.2013 r. do 29.11.2013 r.

miejsce realizacji zadania: zabudowania należące do Parafii w Wołominie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 50 oraz sala sportowa należąca do Zespołu Szkół nr 1
w Wołominie przy ul. Sasina 33

Zgodnie z art. 19a ust. 4 powołanej ustawy: każdy, w terminie 7 dni od dnia 20 września 2013 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej lub do protokołu:
• na e-mail: ngo@powiat-wolominski.pl
• fax: 22 776-50-93
• lub do: Wydziału Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
pokój 27 (przyziemie / WEJSCIE B).

Sprawę prowadzi: podinspektor Ewa Jagodzińska.
Treść oferty stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.


Wytworzył:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.09.2013 r., godz. 10.26
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 25.09.2013 r., godz. 14.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.09.2013 r., godz. 14.32NieznanyEdycja strony
13.09.2013 r., godz. 10.26NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1043 razy.