Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie legalizacji przebudowy fragmentu rowu komunalnego M-2, stanowiącego działkę nr ew. 48 obr. 05, poprzez przeniesienie koryta ww. rowu wzdłuż granicy dz. nr ew. 58/8, 59 obr. 05 w Kobyłce.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 29.08.2013 r. Państwa Szczepana i Bożeny Mielczarczyk, Nowe Wypychy, 07-206 Somianka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie legalizacji przebudowy fragmentu rowu komunalnego M-2, na długości 336 m, w hm 4+24 do 7+31,5, stanowiącego działkę nr ew. 48 obr. 05, poprzez przeniesienie koryta ww. rowu wzdłuż granicy dz. nr ew. 58/8, 59 obr. 05 w Kobyłce.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 09.09.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 11.09.2013 r., godz. 16.13
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 11.09.2013 r., godz. 16.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2013 r., godz. 16.13Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1338 razy.