Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

INFORMACJA nt. DOTACJI CELOWYCH W 2013 ROKU DLA SPÓŁEK WODNYCH Z BUDŻETU POWIATU

Powiat Wołomiński na podstawie Uchwały Nr XX-215/2012 Rady Powiatu z dnia 30.08.2012r. udziela dotacji celowej spółkom wodnym, działającym na terenie powiatu na realizację prac związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych.
Zgodnie z Uchwałą Nr IV-23/ 2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lutego 2013 r. przyjęto na br. zadania do dofinansowania w dwóch etapach, w łącznej wysokości 90 000,00 zł. Zgodnie z przyjętym trybem postępowania i sposobem rozliczenia udzielonej dotacji na ww. zadania, termin zakończenia prac jest przywidziany na 30 listopada 2013 r., a termin złożenia sprawozdania wraz z rozliczeniem finansowym upływa w dniu 31 grudnia 2013 r. W związku ze zgłaszanym przez Spółki wodne zapotrzebowaniem na zwiększenie zakresu prac w br. związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych (konserwacja i remont urządzeń wodnych) Rada Powiatu Wołomińskiego podjęła w dniu 27.08.2013 r. decyzję o zwiększeniu zakresu środków na dotacje celowe dla spółek wodnych w 2013 r. w rozdziale 01009 Spółki wodne o dodatkowe 40 000,00 zł. Informacja o wysokości przyznanych środków zostanie zamieszczona na stronie Starostwa Powiatowego w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 10.09.2013 r., godz. 10.40
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.09.2013 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.09.2013 r., godz. 10.40NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1371 razy.