Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. sześciu wylotów kanalizacyjnych i szczególne korzystanie z wody w zakresie odprowadzania ścieków, tj. wód opadowych i roztopowych z modernizowanej drogi gminnej nr 430

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 28. 08. 2013 r. Pana Wiesława Mazurkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SKRYBA Biuro Studiów i Programów Wiesław Mazurkiewicz”, Groszowice-Wrzosów, ul. Kalinowa 42, 26-630 Jedlnia-Letnisko, działającego w imieniu Gminy Jadów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych, tj. sześciu wylotów kanalizacyjnych,
2. szczególne korzystanie z wody w zakresie odprowadzania ścieków, tj. wód opadowych i roztopowych z modernizowanej drogi gminnej nr 430222 W do rowu przydrożnego, w miejscowości Nowy Jadów, gm. Jadów, dla Gminy Jadów.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 06.09.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 09.09.2013 r., godz. 11.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.09.2013 r., godz. 11.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.09.2013 r., godz. 11.31NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1255 razy.