Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków opadowych, roztopowych oraz wód drenażowych oraz na wylotu w skarpie rzeki Długiej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 28. 08. 2013 r. P.P.H.U. JOL-ZBYT Maria Jolanta Grabowska, ul. Wąska 7, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie ścieków opadowych, roztopowych oraz wód drenażowych powstających na terenie działek nr ew. 30/1, 30/2, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11 i 1/1 obręb 5-40-08 oraz działek nr ew. 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8 i 90 obręb 5-40-07 w Zielonce, przy ul. Ossowskiej, do wód publicznych płynących rzeki Długiej w km 12+050, w łącznej ilości 14/4 l/s dla deszczu o natężeniu 130 l/s/ha trwającego 15 min, przy odpływie max. 7,8 l/s,
2. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu w skarpie rzeki Długiej.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 04.09.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.09.2013 r., godz. 13.11
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.09.2013 r., godz. 13.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2013 r., godz. 13.11NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1320 razy.