Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnej, na terenie działki nr ew. 61/2 obr. 06 przy ul. Skrzetuskiego w Kobyłce, oraz wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z dachu projektowanego budynku i powierzchni

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 13. 08.2013 r. spółki A.M.M. s.c. Artur i Marta Mazurek, ul. Moniuszki 24A, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie urządzenia wodnego tj.: studni chłonnej o średnicy 3000 mm, na terenie działki nr ew. 61/2 obr. 06 przy ul. Skrzetuskiego w Kobyłce, oraz wprowadzenie do ziemi wód opadowych i roztopowych z dachu projektowanego budynku i powierzchni utwardzonej na ww. działce, za pośrednictwem ww. studni chłonnej. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel- Wicestarosta, data: 27.08.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 29.08.2013 r., godz. 10.25
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 29.08.2013 r., godz. 10.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2013 r., godz. 10.25Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1288 razy.