Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na likwidację rowu przydrożnego w pasie drogowym ulicy Żymirskiego, i wykonanie w miejscu ww. rowu kanalizacji deszczowej z drenażem, w celu odwodnienia jezdni, na przedmiotowym odcinku ulicy Żymirskieg

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 21.08.2013 r. Pana Janusza Urban, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu przydrożnego w pasie drogowym ulicy Żymirskiego, na odcinku od ul. Pieniążka do ul. Wołomińskiej, i wykonanie w miejscu ww. rowu kanalizacji deszczowej z drenażem, w celu odwodnienia jezdni, na przedmiotowym odcinku ulicy Żymirskiego w Kobyłce. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel- Wicestarosta, data: 27.08.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 29.08.2013 r., godz. 10.20
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 29.08.2013 r., godz. 10.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2013 r., godz. 10.20Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1188 razy.