Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych przy ul. Spacerowej w Zielonce, w celu zasilania akwenu wodnego Glinianek.

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 14.08.2013 r. Burmistrza Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni zlokalizowanej na terenie działki nr ew. 2 obr. 5-10-04 przy ul. Spacerowej w Zielonce, w celu zasilania akwenu wodnego Glinianek. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel- Wicestarosta, data: 27.08.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 29.08.2013 r., godz. 10.13
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 29.08.2013 r., godz. 10.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2013 r., godz. 10.13Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1108 razy.