Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie 2 wylotów kanalizacji deszczowo-drenażowej przy ul. Kordeckiego w Markach oraz na dprowadzanie wód opadowych i drenażowych ww. wylotami kanalizacyjnymi, do ww. rowu komunalnego.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 21.06.2013 r. Pana Sławomira Grzybowskiego, ul. Renesansowa, 01-905 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. 2 wylotów kanalizacji deszczowo-drenażwoej, o średnicy 200 mm, w skarpie rowu komunalnego przy ul. Kordeckiego (dz. nr ew. 82/1 obr. 5-07 i nr ew. 123/1 obr. 5-06
w Markach) oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania wód opadowych, pochodzących z dachu budynku jednorodzinnego oraz wód drenażowych terenu działki nr ew. 83/3, ww. projektowanymi wylotami kanalizacyjnymi, do ziemi za pośrednictwem ww. rowu komunalnego.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 23.07.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 22.08.2013 r., godz. 15.02
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 22.08.2013 r., godz. 15.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.08.2013 r., godz. 15.02Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1130 razy.