Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: osiemnastu studni chłonnych o średnicy 1200 mm, w ul. Sternhela, na terenie działek nr ew. 3/2, 3/100 obr. 4-09-11 w Warszawie, 2.wykonanie drenażu rozsą

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Burmistrza Dzielnicy Targówek, m. st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, działającego w imieniu Prezydenta m.st. . Warszawy, przekazany do rozpatrzenia Staroście Wołomińskiemu postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 1581/P/NN/13, z dnia 6 sierpnia 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: osiemnastu studni chłonnych o średnicy 1200 mm, w ul. Sternhela, na terenie działek nr ew. 3/2, 3/100 obr. 4-09-11 w Warszawie,
2.wykonanie drenażu rozsączającego o średnicy 200 mm, i długości 86 m, w ul. Drewnowskiego, na terenie działek nr ew. 3/2 i 3/100 obr. 4-09-11 w Warszawie,
3.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia ul. Henryka Sternhela, na odcinku pomiędzy ul. Rolanda, a ul. Drewnowskiego w Warszawie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 11.08.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 21.08.2013 r., godz. 14.53
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 21.08.2013 r., godz. 14.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2013 r., godz. 14.53Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1131 razy.