Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wody w zakresie odprowadzania ścieków, tj. wód opadowych i roztopowych i wykonanie urządzeń wodnych - działka nr ew. 52 obręb 07, gm. Kobyłka.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 16. 07. 2013 r. firmy Konsolid Sp. z o.o., uzupełniony w dniu 09. 08. 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.szczególne korzystanie z wody w zakresie odprowadzania ścieków, tj. wód opadowych i roztopowych z dachów, terenów zielonych i terenów utwardzonych do rowu przydrożnego przy ul. Ejtnera w Kobyłce,
2.wykonanie urządzeń wodnych, tj. drenażu zbierającego wody z terenów zielonych oraz przepustu drogowego odprowadzającego wody z działki nr ew. 52 obręb 07, gm. Kobyłka, do rowu przydrożnego.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 14.08.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 20.08.2013 r., godz. 14.35
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.08.2013 r., godz. 14.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.08.2013 r., godz. 14.35NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1269 razy.