Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego wprowadzanie do ziemi wód opadowych, poprzez układ kanalizacji deszczowej oraz na wykonanie studni chłonnej z odcinkiem drenażu o średnicy 200 mm – działka nr ew. 57 i 58/1 obręb 5-20-04, gm. Ziel

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 25. 07. 2013 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., ul. Literacka 20, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych, poprzez układ kanalizacji deszczowej oraz na wykonanie studni chłonnej z odcinkiem drenażu o średnicy 200 mm – działka nr ew. 57 i 58/1 obręb 5-20-04, gm. Zielonka.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.08.2013 r., godz. 15.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.08.2013 r., godz. 15.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.08.2013 r., godz. 15.31NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1167 razy.