Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na budowę rurociągu Ø 600 mm z obustronnym drenażem na rowie melioracyjnym komunalnym, na odcinku położonym wzdłuż granic działek nr ew. 536/1 i 673/7 obręb Dobczyn, gm. Klembów.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 05. 08. 2013 r. Państwa Edyty i Roberta Kaflik, zam. w Lipinach Nowych, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę rurociągu Ø 600 mm z obustronnym drenażem na rowie melioracyjnym komunalnym, na odcinku położonym wzdłuż granic działek nr ew. 536/1 i 673/7 obręb Dobczyn, gm. Klembów. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 09.08.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.08.2013 r., godz. 09.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.08.2013 r., godz. 09.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.08.2013 r., godz. 09.06NieznanyZmiana kolejności podlinków
13.08.2013 r., godz. 09.03NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1244 razy.