Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na budowę przepustu Ø 600 mm pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 634 (działka nr ew. 105 obręb 38) na teren działek nr ew.: 104, 117/4, 117/5, 117/8, 118/2, 121/2 i 124/5 obręb 38, gm. Kobyłka.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 23. 07. 2013 r. Pana Piotra Romańskiego, zam. w Wołominie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu Ø 600 mm pod zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 634 (działka nr ew. 105 obręb 38) na teren działek nr ew.: 104, 117/4, 117/5, 117/8, 118/2, 121/2 i 124/5 obręb 38, gm. Kobyłka. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 09.08.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 13.08.2013 r., godz. 09.01
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.08.2013 r., godz. 09.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.08.2013 r., godz. 09.01NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1206 razy.