Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie czterech studni chłonnych oraz drenażu rozsączającego w ul. Fantazyjnej przy skrzyżowaniu z ul. Gilarską w Warszawie, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia skrzy

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Burmistrza Dzielnicy Targówek, m. st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, działającego w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, przekazany do rozpatrzenia Staroście Wołomińskiemu Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 1422/P/NN/13, z dnia 16 lipca 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: czterech studni chłonnych o średnicy 1200 mm, , na terenie działki nr ew. 95/1 obr. 4-09-23 w Warszawie
2. wykonanie drenażu rozsączającego o średnicy 200 mm, w ul. Fantazyjnej przy skrzyżowaniu z ul. Gilarską w Warszawie, na terenie ww. działki,
3. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia skrzyżowania ul. Fantazyjnej z Gilarską.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel- Wicestarosta, data: 23.07.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 09.08.2013 r., godz. 09.51
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 09.08.2013 r., godz. 09.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.08.2013 r., godz. 09.51Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1172 razy.