Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na: wykonanie czterech studni chłonnych, w ul. Gliwickiej w Warszawie, oraz drenażu rozsączającego w ul. Gliwickiej i ul. Tymiankowej, na terenie działek nr ew. 103/4 i 80/1 obr. 4-09-20 w Warszawie, o

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Burmistrza Dzielnicy Targówek, m. st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, działającego w imieniu Prezydenta m.st. . Warszawy, przekazany do rozpatrzenia Staroście Wołomińskiemu postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 1424/P/NN/13, z dnia 16 lipca 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: czterech studni chłonnych o średnicy 1200 mm, w ul. Gliwickiej przy skrzyżowaniu z ul. Tymiankową, na terenie działki nr ew. 103/4 obr. 4-09-20 w Warszawie,
2. wykonanie drenażu rozsączającego o średnicy 200 mm, w ul. Gliwickiej i ul. Tymiankowej, na terenie działek nr ew. 103/4 i 80/1 obr. 4-09-20 w Warszawie,
3. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia skrzyżowania ul. Gliwickiej z ul. Tymiankową.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel- Wicestarosta, data: 23.07.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 09.08.2013 r., godz. 09.43
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 09.08.2013 r., godz. 09.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.08.2013 r., godz. 09.43Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1325 razy.