Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przepustu na rowie przebiegającym obręb Kraszew Nowy, gm. Klembów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 01. 08. 2013 r. firmy ART. STAL Barbara Żmijewska, Wiktorów 21A, 05-250 Radzymin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przepustu na rowie przebiegającym przez działki nr ew. 71/4, 71/7, 72/3, 72/7 obręb Kraszew Nowy, gm. Klembów.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 07.08.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 08.08.2013 r., godz. 14.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 08.08.2013 r., godz. 14.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.08.2013 r., godz. 14.20NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1223 razy.