Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zmiana pozwolenia wodnoprawnego nr 67/13 z dnia 19. 02. 2013 r. (znak: WOŚ.6341.175.2012), dla Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Targówek, na przeprowadzenie kładek pieszo – rowerowych przez wody powierzchniowe, tj. Kanał nr 26.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 19. 07. 2013 r. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego nr 67/13 z dnia 19. 02. 2013 r. (znak: WOŚ.6341.175.2012), dla Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Targówek, na przeprowadzenie kładek pieszo – rowerowych przez wody powierzchniowe, tj. Kanał nr 26, (szt. 4):
1. w km 0+141,1 kanału nr 26 w ul. Nad Potokiem/ul. Uroczysko, na terenie dz. nr ew. 3/57, 3/92, 39/1 obręb 4-09-06 oraz dz. nr ew. 1/1, 3/23, 3/49, 3/50 obręb 4-09-12 w Warszawie,
2. w km 0+216,5 kanału nr 26 w ul. Zaciszańskiej na terenie dz. nr ew. 3/10, 3/92, 39/1 obręb 4-09-06 oraz dz. nr ew. 1/1, 3/23, 3/53 obręb 4-09-12 w Warszawie,
3. w km 0+482,7 kanału nr 26 w ul. Bohuszewiczówny, na terenie dz. nr ew. 35, 39/4, 42 obręb 4-09-06 w Warszawie,
4. w km 0+832,6 kanału nr 26 na przedłużeniu ul. Gibraltarskiej w kierunku ul. Penelopy, na terenie dz. nr ew. 38, 39/5, 40 obręb 4-09-06 oraz dz. nr ew. 301/2 obręb 4-09-06 w Warszawie.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 05.08.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 05.08.2013 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 05.08.2013 r., godz. 14.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.08.2013 r., godz. 14.49NieznanyZmiana kolejności podlinków
05.08.2013 r., godz. 14.47NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1271 razy.