Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących ze zlewni projektowanego budynku usługowego z infrastrukturą, na działkach nr ew. 24/2, 25, 23/1

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 25. 07. 2013 r. firmy „FLORADA” Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących ze zlewni projektowanego budynku usługowego z infrastrukturą, na działkach nr ew. 24/2, 25, 23/1 i 23/2 obręb 5-20-02 w Zielonce,
2.wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a.budowę dwóch wylotów kanalizacji deszczowej Ø 300 mm,
b.budowę zbiornika retencyjnego.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 31.07.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 02.08.2013 r., godz. 10.31
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.08.2013 r., godz. 10.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.08.2013 r., godz. 10.31NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1192 razy.