Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na legalizację wykonanej przebudowy rowu melioracyjnego M-2/6 w rurociąg oraz sieci drenarskiej, na terenie działek nr ew. 567 i 568 obr. Małopole, gm. Dąbrówka

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 23.07.2013 r. zakładu INTER EUROPOL Piekarnia Szwajcarska sp. z o.o. S.K.A., ul. Słoneczna 22, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na legalizację wykonanej przebudowy urządzeń melioracji szczegółowych tj.: rowu melioracyjnego M-2/6 w rurociąg oraz sieci drenarskiej, na terenie działek nr ew. 567 i 568 obr. Małopole, gm. Dąbrówka, polegającej na przeniesieniu trasy ww. rowu oraz rurociągów drenarskich poza obszar planowany do zabudowy.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8, 9), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 31.07.2013 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 01.08.2013 r., godz. 10.34
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 01.08.2013 r., godz. 10.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.08.2013 r., godz. 10.36Marian BądzyńskiEdycja strony
01.08.2013 r., godz. 10.34Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1152 razy.