Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: stawu rekreacyjnego o powierzchni 0,078 ha, na terenie działki nr ew. 63 obr. Rysie, gm. Tłuszcz.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek Pani Jadwigi Jusińskiej, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: stawu rekreacyjnego o powierzchni 0,078 ha, na terenie działki nr ew. 63 obr. Rysie, gm. Tłuszcz.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosyta Konrad Rytel, data: 26.07.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 26.07.2013 r., godz. 10.43
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 26.07.2013 r., godz. 10.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.07.2013 r., godz. 10.43Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1045 razy.