Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: czterech studni chłonnych o średnicy 1200 mm, , na terenie działki nr ew. 95/1 obr. 4-09-23 w Warszawie 2.wykonanie drenażu rozsączającego o średnicy 200

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Burmistrza Dzielnicy Targówek, m. st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, działającego w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy, przekazany do rozpatrzenia Staroście Wołomińskiemu Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 1422/P/NN/13, z dnia 16 lipca 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: czterech studni chłonnych o średnicy 1200 mm, , na terenie działki nr ew. 95/1 obr. 4-09-23 w Warszawie
2.wykonanie drenażu rozsączającego o średnicy 200 mm, w ul. Fantazyjnej przy skrzyżowaniu z ul. Gilarską w Warszawie, na terenie ww. działki,
3.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia skrzyżowania ul. Fantazyjnej z Gilarską.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta konrad Rytel, data: 23.07.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 24.07.2013 r., godz. 15.50
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 24.07.2013 r., godz. 15.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.07.2013 r., godz. 15.50Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1313 razy.