Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: czterech studni chłonnych o średnicy 1200 mm, w ul. Gliwickiej przy skrzyżowaniu z ul. Tymiankową, na terenie działki nr ew. 103/4 obr. 4-09-20 w Warszawi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek Burmistrza Dzielnicy Targówek, m. st. Warszawy, ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, działającego w imieniu Prezydenta m.st. . Warszawy, przekazany do rozpatrzenia Staroście Wołomińskiemu postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 1424/P/NN/13, z dnia 16 lipca 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: czterech studni chłonnych o średnicy 1200 mm, w ul. Gliwickiej przy skrzyżowaniu z ul. Tymiankową, na terenie działki nr ew. 103/4 obr. 4-09-20 w Warszawie,
2.wykonanie drenażu rozsączającego o średnicy 200 mm, w ul. Gliwickiej i ul. Tymiankowej, na terenie działek nr ew. 103/4 i 80/1 obr. 4-09-20 w Warszawie,
3.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z odwodnienia skrzyżowania ul. Gliwickiej z ul. Tymiankową.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 23.07.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 24.07.2013 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 24.07.2013 r., godz. 15.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.07.2013 r., godz. 15.46Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1243 razy.