Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych, z myjni samochodowej, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów

Zawiadomienieo wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
zawiadamiam,
że na wniosek Pani Aleksandry Michalczewskiej-Kucharskiej działającej w imieniu Pana Adama Michalczewskiego właściciela firmy INTERNATIONALE TRANSPORT SPEDITION Adam Michalczewski, ul. Ks. Andrzeja Łukasika 5, 26-600 Radom, przekazany pismem z dnia 02 lipca 2013 r., Staroście Wołomińskiemu przez Prezydenta m.st. Warszawy do rozpatrzenia zgodnie z właściwością, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych, z myjni samochodowej, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów (zlewnia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Ząbkach).


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 11.07.2013 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 22.07.2013 r., godz. 11.58
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 22.07.2013 r., godz. 11.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.07.2013 r., godz. 11.58Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1244 razy.