Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na wynajęcie i obsługę trybuny mobilnej podczas inscenizacji Bitwy Warszawskiej 1920 r., która odbędzie się 15.08.2013 r. w Ossowie

dokumenty należy składać w terminie do dnia 22 lipca 2013r. do godziny 10:00
Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty cenowej na wynajęcie i obsługę trybuny mobilnej podczas inscenizacji Bitwy Warszawskiej 1920 r., która odbędzie się 15.08.2013 r. w Ossowie.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
- na odcinku 30 m długości trybunę 5-rzędową
- na odcinku 30 m długości trybunę 3-rzędową
- na odcinku 20 m długości trybunę 2-rzędową
Prace będą polegały na transporcie, montażu i demontażu trybuny mobilnej w dniu realizacji zadania czyli 15.08.2013 r.
2. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić cenę brutto za w/w przedmiot zamówienia.
3. Ter¬min i miejsce reali¬za¬cji zamówienia:

15 sierpnia 2013 r. w godzinach 07:00-15.00
Ossów, gmina Wołomin, powiat wołomiński

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę na załączonym formularzu należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój nr 4, w terminie do dnia 22 lipca 2013r. do godziny 10:00 z dopiskiem na kopercie: Wynajęcie trybuny mobilnej „Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej 1920 r.” lub przesłać drogą mailową na adres e-mail: k.rutkowska@powiat-wolominski.pl


5. Informacje:

Wydział Edukacji Kultury i Promocji
Starostwa Powiatowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin
Tel. (22) 787-43-01 wew.105

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 18.07.2013 r., godz. 10.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 18.07.2013 r., godz. 10.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.07.2013 r., godz. 10.20Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 4252 razy.