Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przewodu wodociągowego pod rzeką Długą w Markach – od ul. Ks. Bandurskiego do ul. 11 listopada.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 14.06.2013 r. Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 30, 05-270 Marki, uzupełniony w dniu 04.07.2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przewodu wodociągowego pod rzeką Długą w Markach – od ul. Ks. Bandurskiego do ul. 11 listopada. Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 12.07.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 15.07.2013 r., godz. 10.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.07.2013 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.07.2013 r., godz. 10.58NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1104 razy.