Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków, tj. wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych zlewni drogi gminnej ulicy Willowej oraz wykonanie urządz

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 17. 06. 2013 r. Wójta Gminy Klembów, ul. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków, tj. wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych zlewni drogi gminnej ulicy Willowej, na odcinku od drogi powiatowej nr 4337W, tj. ulicy Mazowieckiej w Dobczynie, gm. Klembów, do ulicy Słonecznej w Lipinkach (tj. dz. nr ew. 201/1 obręb Lipinki, gm. Wołomin),
2. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a. wykonanie muld trawiastych, rowów trapezowych trawiastych, rowów chłonno – retencyjnych i przepustów wzdłuż ulicy Willowej w Dobczynie, gm. Klembów,
b. wykonanie wylotu kolektora kanalizacji deszczowej do rowu komunalnego – dz. ew. nr 518/4 obręb Dobczyn, gm. Klembów,
c. wykonanie wylotu kolektora kanalizacji deszczowej do rowu komunalnego – dz. ew. nr 675/1 obręb Dobczyn, gm. Klembów.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 08.07.2013 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 10.07.2013 r., godz. 09.56
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 10.07.2013 r., godz. 09.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.07.2013 r., godz. 09.57NieznanyZmiana kolejności podlinków
10.07.2013 r., godz. 09.56NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1298 razy.