Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, tj.: studni wierconych nr 1 i 3, ujmujących oligoceński poziom wodonośny, położonych na terenie działki nr ew. 52 obr. 5-40-06 w Zielonce,

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 36 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 4.06.2013 r., Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o.o., 05 – 220 Zielonka, ul Literacka 20, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, tj.:
studni wierconych nr 1 i 3, ujmujących oligoceński poziom wodonośny, położonych na terenie działki nr ew. 52 obr. 5-40-06 w Zielonce, przy ul. Dziennikarskiej;
Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 22.07.2013 r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05–200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 08.07.2013 r.
Wprowadził:Marta Glejch-Bulaszewska, data: 09.07.2013 r., godz. 15.34
Ostatnia aktualizacja:Marta Glejch-Bulaszewska, data: 09.07.2013 r., godz. 15.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.07.2013 r., godz. 15.34Marta Glejch-BulaszewskaDodanie strony

Strona oglądana: 1385 razy.