Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie ścieków przemysłowych do ziemi poprzez istniejący wylot o średnicy 600 mm zabudowanego rowu melioracyjnego M-2/6, usytuowany na działce 568 o

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek zakładu INTEREUROPOL „Piekarnia Szwajcarska” Sp. z o.o. S.K.A., ul. Słoneczna 22, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie ścieków przemysłowych do ziemi poprzez istniejący wylot o średnicy 600 mm zabudowanego rowu melioracyjnego M-2/6, usytuowany na działce 568 obr. Małopole.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 04.07.2013 r., godz. 09.27
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 04.07.2013 r., godz. 09.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.07.2013 r., godz. 09.27Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1138 razy.